Nakon zanimljivih radionica, učenici su imali priliku sve ponoviti financijskim kvizom