Pripreme za prvi u nizu volonterskih projekata – Čitaj, pitaj