Održano predavanje na temu društvenog poduzetništva