Nastavlja se suradnja radne skupine mladih i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade