Raspolaganje novcem: učenici imali priliku naučiti razliku između želja i potreba