Na jednoj od radionica o medijskoj pismenosti razgovaralo se o dobrim i lošim stranama reklama