Državni ured za demografiju i mlade nastavlja suradnju s udrugama mladih u borbi protiv koronavirusa